Chuyên mục: WEBSITE

Bounce Rate Là Gì?

Bounce Rate Là Gì? Bounce Rate (BR)  hay còn gọi là tỉ lệ bỏ trang là một chỉ số vô cùng quan trọng để phản ánh hiệu quả của một website, Khi …