Cài Đặt WordPress Lên Host ( Phần 3 )

 Nạp Database cho wordpress Bài trước: Cài Đặt WordPress Lên Host ( Phần 2) Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục cài đặt WordPress lên Host nhé, ở phần trước chúng ta đã tạo thành công một database cho WordPress, bây giờ mình sẽ dụng tên và mật khẩu đã tạo ở database đó dùng trong …

Nhận Bài Viết Qua mail

Hãy đăng ký để nhận bài viết và giải đáp thắc mắc miễn phí