Bước 1: Bạn truy cập Link tại đây

 

Bước 2: Bạn nhập tài khoản gmail dưới đây để tải

  • Tên Gmail: bipaupro@gmail.com
  • Mật khẩu Gmai: authoritysite2018

 

Bước 3: Gởi thông tin cho chúng tôi tại đây

 

Gửi tin nhắn cho chúng tôi những thông tin sau:

  • Tên của bạn
  • Email (nếu có)
  • Số điện thoại

 

Trân trọng cảm ơn!