Cài Đặt WordPress Lên Host ( Phần 2 )


Đưa mã nguồn WordPress lên host

Bài trước: Cài Đặt WordPress Lên Host ( Phần 1)

Để website hoạt động ta phải có mã nguồn wordpress trên host. Ta có thể cài đặt trực tiếp wordpress trên Cpanel của Host. Nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài thủ công để bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động của wordpress.

Ta truy cập vào trang chủ WordPress  theo đường dẫn sau để tải mã nguồn wordpress về. Sau đó chọn Download WordPress…

Tiếp theo ta truy cập vào Cpanel, chọn File Manager.

Giao diện mới mở ra, bạn kick vào thư mục public_html ( đây là thư mục chính chứa toàn bộ website của bạn) , sau đó nhấn Upload để tải mã nguồn wordpress lên.

Tiếp theo nhấn vào Selec File.

Dẫn đến nơi lưu  mã nguồn wordpress mà bạn tải về. Tiếp theo nhấn Open.

Lúc này mã nguồn wordpress sẽ được upload lên host, bạn đợi chạy đủ 100% là xong, sao đó nhấn go back to…. để quay lại.

Lúc này bạn sẽ thấy thư mục wordpress-4.6.1.zip đã được tải lên.

Ta tiến hành giải nén bằng cách kích chọn wordpress-4.6.1.zip sau đó nhấn Extract.

Lúc này một khung đường dẫn hiện ra: bạn đặt đường dẫn là /public_html tiếp theo nhấn Extract File.

Vậy là ta đã giải nén thành công khi xuất hiện thư mục wordpress. Bây giờ ta mở thư mục wordpress.

Chọn tất cả bằng cách nhấn Select All, tiếp theo nhấn Move.

đường dẫn di chuyển hiện ra, ta chọn đường dẫn /public_html Tiếp tục nhấn Move File.

Tất cả tập con thư mục wordpress đã được chuyển ra ngoài thư mục public_html.

Bây giờ xoá file wordpress-4.6.1.zip cho nhẹ host bằng cách kick chọn và nhấn delete.

Vậy là ta đã hoàn thành việc tải mã nguồn wordpress lên host rồi, bây giờ các bạn xem tiếp phần 3 nhé. Xem thêm các bài viết hướng dẫn tạo Website.

Thân ái!

Bài Tiếp theo.

 

 

Đăng ký nhận bản tin

Các phương pháp kinh doanh liên tục cập nhật