Cài Đặt WordPress Lên Host ( Phần 1 )


Chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt wordpress lên host nhé. Ở đây mình sẽ hướng dẫn cụ thể cách cài đặt WordPress trên Hawk host. Các host khác  bạn có thể làm tương tự nhé.

Có thể bạn quan tâm:

Các bạn nên xem qua 3 bài viết trước của mình để nắm quá trình cài đặt nhé:

Cách mua domain Godaddy
Cách mua host tại Stable Host
Cách kết nối Domain với Host

Tạo Database cho WordPress

Khi bạn đăng ký thành công host tại Hawk host thì sẽ nhận được Mail về thông tin host dạng Control Pane: http://xxx.xx.xxx.xxx/cpanel . bạn truy cập vào link đó để đến bảng điều khiển Cpanel của host. Tiếp theo bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu mà trong mail cung cấp cho bạn.

Đây là giao diện Cpanel quản lý host của bạn, bạn nên đổi mật khẩu lần đầu đăng nhập bằng cách kích vào Password & Security.

Sau đó bạn nhập như hình rồi nhấn Change your pasword now!

Bây giờ bạn quay lại giao diện cũ đăng nhập Cpanel. Sau đó vào MySQL® Databases để tạo Database cho wordpress.

Phần này bao gồm 3 bước:

1.Tạo Database

Bạn nhập tên database muốn tạo, ở đây mình lấy tên là blogthi, sau đó nhấn vào Create Database.

Nhận được thông báo thành công các bạn ấn Go back nhé.

2.Tạo User cho Database

Sau khi các bạn quay lại trang MySQL® Databases, các bạn kéo xuống MySQL user để tạo user đăng nhập và mật khẩu  database mới tạo ở trên. Ở đây mình đặt là blogthi, sau đó nhấn Sreate user.

Lưu ý: bạn nên tạo User trùng tên với Database cho dễ nhớ, Ghi nhớ tên user và mật khẩu để cài đặt wordpress nhé.

Bạn nhận được thông báo này nghĩa là thành công nhé, ấn Go Back để quay lại trang MySQL® Databases.

3.Kết nối User và Database

Bạn kéo xuống dưới sẽ thấy phần Add User To Database. Nhấn vào Add.

Tiếp theo chọn ALL PRIVILEGES. Nhấn tiếp Make Changes.

Giao diện này mở ra nghĩa là bạn đã thành công. Ấn Go Back.

Vậy là bạn đã tạo được Database và user để đăng nhập, bạn ghi nhớ user và mật khẩu đã tạo để tiến hành cài WordPress. Xem thêm các bài viết hướng dẫn tạo Website.

Bài tiếp theo.

Hướng Dẫn Cài Đặt WordPress Lên Host ( Phần 2 )

 

 

Đăng ký nhận bản tin

Các phương pháp kinh doanh liên tục cập nhật