Mô Hình Kinh Doanh Mới Trên Thế Giới

Việc nắm bắt các mô hình kinh doanh mới trên thế giới sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội tiếp cận và học hỏi để áp dụng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Việc nắm bắt xu hướng sẽ giúp bạn có những chiến lược vượt bậc so với đối thủ.   1.Mô hình …

Ý Tưởng Kinh Doanh Sáng Tạo Của Sinh Viên

Những ý tưởng kinh doanh sáng tạo của sinh viên rất phong phú, và có rất nhiều bạn sinh viên đã kinh doanh thành công với những ý tưởng mới lạ của mình giúp có thêm thu nhập và tạo nền tảng khởi nghiệp.   Những ý tưởng khởi nghiệp cho sinh viên Đối với …

Ý Tưởng Kinh Doanh Độc Và lạ

Hiện nay có rất nhiều người khởi nghiệp chỉ với những ý tưởng kinh doanh độc và lạ nhưng lại có doanh số rất cao vì đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhất là trong thị trường bảo hòa như hiện nay, việc sáng tạo để khác biệt sẽ giúp bạn xây dựng …