Toàn bộ bài viết thuộc Website bipau.com được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Quy Định Sử Dụng và Chia Sẻ Bài Viết

  • Bipau giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại website và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.
  • Bạn được phép sử dụng lại các bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  • Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Bipau.com và dẫn Link đến bài viết gốc.
  • Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Bipau.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.

Việc chấp thuận bản quyền tại Bipau.com thể hiện sự tôn trọng với chúng tôi, tránh trường hợp tranh chấp bản quyền khi nhờ Google DMCA giải quyết.

Thân ái!